ป้ายสัญลักษณ์ / ป้ายจราจร

ความรู้เกี่ยวกัยป้าย

สำหรับงานใช้ภายใน สำหรับงานใช้ภายนอก
วัตถุดิบ แผ่นพลาสวูด อะคริลิค หรือ ฟิวเจอร์บอร์ด เป็นวัตถุดิบที่ราคาไม่แพง และมีน้ำหนักเบาติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับทำป้ายชั่วคราวหรือป้ายภายในอาคาร หากแต่อายุการใช้งานสั้นกว่าชนิดเหล็กชุบซิงค์ หรือ อลูมิเนียม เหล็กชุบซิงค์ อลูมิเนียม มีน้ำหนักดี แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับงานใช้กลางแจ้ง หรือมีขนาดใหญ่
ขนาดป้าย ขนาด 15x40, 20x30, 30x45, 45x45, 45x60 (หน่วยเป็นเซนติเมตร) แบบกลมมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 ซม./ 60 ซม. แบบสี่เหลี่ยมมาตรฐาน ขนาด 15x40, 20x30, 30x45, 45x45, 45x60, 60x60, 60x120, 120x120 (หน่วยเป็นเซนติเมตร)
สติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง / สติ๊กเกอร์เรืองแสง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง / สติ๊กเกอร์ธรรมดา

Traffic Signs
ป้ายเตือน

traffic

Traffic Signs
ป้ายเตือน

traffic

Safety Signs
ป้ายความปลอดภัย

safety

Safety Condition Signs
ป้ายเครื่องหมายสะภาวะความปลอดภัย

safety

Warning Signs
ป้ายเตือน

warning

Mandatory Signs
ป้ายเครื่องหมายบังคับ

mandatory

Prohibit Signs
ป้ายเครื่องหมายห้าม

prohibit

Fire Equipment Signs
ป้ายเครื่องหมายป้อมกันอัคคีภัย

fire

Hazardous Material Shipping Signs
ป้ายส่งสารเคมีอุตสาหกรรม

hazardous

Construction Work Zone Signs
ป้ายงานก่อสร้าง

construction

Safety Record
ป้ายสถิติความปลอดภัย

safety

Assembly Point/Muster Point
ป้ายจุดรวมพล

assembly

Made to Order Signs
ป้ายสั่งทำ

made

Made to Order Signs
ป้ายสั่งทำ

made
sign
ป้ายเขตห้ามแซง
sign
ป้ายคนทำงาน
sign
ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน
sign
ป้ายเครื่องหมายลูกศรคู่
sign
ป้ายจุดกลับรถ
sign
ป้ายเตือนรถกระโดด
sign
ป้ายทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง
sign
ป้ายทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
sign
ป้ายทางขึ้นลาดชัน
sign
ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
sign
ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
sign
ป้ายทางคู่ข้างหน้า
sign
ป้ายทางแคบด้านขวา
sign
ป้ายทางแคบด้านซ้าย
sign
ป้ายทางแคบลงทั้งสองด้าน
sign
ป้ายทางโค้งขวา
sign
ป้ายทางโค้งซ้าย
sign
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเริ่มขวา
sign
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเริ่มซ้าย
sign
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
sign
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
sign
ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
sign
ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
sign
ป้ายทางโทตัดทางเอก
sign
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางขวา
sign
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้าย
sign
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย
sign
ป้ายทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา
sign
ป้ายทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย
sign
ป้ายทางเบี่ยงขวา
sign
ป้ายทางเบี่ยงซ้าย
sign
ป้ายทางร่วม
sign
ป้ายทางลงลาดชัน
sign
ป้ายทางลื่น
sign
ป้ายผิวทางขรุขระ
sign
ป้ายผิวทางร่วน
sign
ป้ายระวังคนข้ามถนน
sign
ป้ายระวังคนข้ามถนน 2
sign
ป้ายระวังสัตว์
sign
ป้ายระวังอันตราย
sign
ป้ายวงเวียนข้างหน้า
sign
ป้ายสะพานเปิดได้
sign
ป้ายสัญญาณจราจร
sign
ป้ายสำรวจทาง
sign
ป้ายสิ้นสุดทางคู่
sign
ป้ายหยุดข้างหน้า
sign
ป้ายอุบัติเหตุข้างหน้า
sign
ป้ายจำกัดความเร็ว
sign
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
sign
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
sign
ป้ายวงเวียน
sign
ป้ายสุดเขตบังคับ
sign
ป้ายหยุด
sign
ป้ายหยุดตรวจ
sign
ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา
sign
ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย
sign
ป้ายห้ามเข้า
sign
ป้ายห้ามคนผ่าน
sign
ป้ายห้ามจอดรถ
sign
ป้ายห้ามใช้เสียง
sign
ป้ายห้ามแซง
sign
ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนด
sign
ป้ายห้ามรถจักรยาน
sign
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์
sign
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์
sign
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์
sign
ป้ายห้ามรถบรรทุก
sign
ป้ายห้ามรถยนต์
sign
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
sign
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ
sign
ป้ายห้ามรถสามล้อ
sign
ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนด
sign
ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด
sign
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
sign
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย
sign
ป้ายห้ามหยุดรถ
sign
ป้ายให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า
sign
ป้ายให้ทาง
sign
ป้ายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
sign
ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
sign
ป้ายให้เลี้ยวขวา
sign
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
sign
ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
sign
ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
sign
ป้ายความเร็วขั้นต่ำ
sign
ป้ายเฉพาะคนเดิน
sign
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน
sign
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์
sign
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง
sign
ป้ายช่องเดินรถมวลชน
sign
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
sign
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
sign
ป้ายวงเวียน
sign
ป้ายชิดขวา
sign
ป้ายชิดซ้าย
sign
ป้ายให้ตรงไป
sign
ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
sign
ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
sign
ป้ายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
sign
ป้ายให้เลี้ยวขวา
sign
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
sign
ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
sign
ป้ายให้ชิดขวา
sign
ป้ายให้ชิดซ้าย